Zastosowania:

SEPARATOR OLEJU

Od coraz większej ilości przedsiębiorstw wymaga się, by instalowały separator oleju (połączony lub nie z mikro-filtracją), by oczyszczać swoje ścieki.

Na rynku są różne rodzaje separatorów oleju . Używając naszych produktów zalecane jest użycie demulgatorów lub systemu dekantowania. Oznacza to, że olej i inne zanieczyszczenia będą oddzielane od części wodnej.

Możemy rozróżnić trzy główne grupy:

 • Na górze: wszystkie materiały lżejsze od wody, np. oleje, tłuszcze, rozpuszczalniki, itd.

 • W środku: faza wodna

 • Na dole: materiały lub płyny cięższe od wody.

Przez wykorzystanie różnych technik część wodna jest usuwana z pozostałych dwóch warstw, a w przypadku, gdy nie jest zbyt zanieczyszczona, może zostać użyta ponownie po filtracji.

Pozostałe materiały należą do odpadów chemicznych i jako takie musza być traktowane i utylizowane.

Należy wspomnieć, że produkty odtłuszczające oparte na wodzie mają przewagę, gdyż w większości (z wyjątkiem oddzielonych odpadów chemicznych) można się ich pozbywać, więc można zaoszczędzić na odbieraniu odpadów chemicznych.

KĄPIEL ODTŁUSZCZAJĄCA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Używanie produktów do czyszczenia oferowanych przez naszą firmę oznacza oszczędności w kosztach wytwarzania na szeroką skalę.

Czynniki odgrywające tu bardzo istotną rolę:

 • Ponieważ rozpuszczone oleje i tłuszcze demulgują bardzo szybko w naszych produktach, mogą być oddzielone bardzo łatwo od produktu, więc trwa to dużo krócej.

 • Przy użyciu dobrych systemów filtracyjnych większość zanieczyszczonych części jest usuwanych z produktu.

Produkt oparty na wodzie nie wyparuje tak łatwo, jak np. rozpuszczalniki, jeśli nie jest używany w wyższych temperaturach. W takim przypadku część, która odparowała, musi być uzupełniona 80% wody i 20% produktu.

Dodatkową zaleta naszych produktów jest to, że skuteczność odtłuszczania jest ciągła i wysoka w porównaniu z tradycyjnymi rozpuszczalnikami. Jakość rozpuszczalników stopniowo się obniża, gdy wzrasta nasycenie zabrudzenia.

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE

Należy ono obecnie do najbardziej wyszukanych technik czyszczenia. Produkty zawierające KWS (węglowodór) (są bardzo niszczącymi produktami) mogą być często używane do usuwania brudu, oleju i tłuszczu bez szczotkowania lub wycierania.

Obecnie przemysł poszukuje alternatywnego użycia produktów opartych na wodzie w połączeniu z produktami nie agresywnymi (do ochrony powierzchni, jaka musi być wyczyszczona), ale nadal bardzo wydajnych.

Może być ono wytworzone przez działanie ultradźwiękowe, a dokładniej przez wytworzenie energii elektrycznej o wysokiej częstotliwości w generatorze, która może być przetworzona poprzez przetworniki (rodzaj głośników) w fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości (o częstotliwościach wyższych, niż 20 000 Herzów).

Przetworniki są umieszczane w zbiorniku czyszczącym wypełnionym płynem czyszczącym. Wibracje ultradźwiękowe powodują mikroskopijne wgłębienia próżniowe (pęcherzyki parowe i powietrzne), które eksplodują po krótkim okresie wzrostu. W międzyczasie wiele pęcherzyków powietrznych przyłącza się do zanieczyszczenia, więc kiedy one implodują, brud odchodzi.

Te implozje mogą mieć ciśnienie wynoszące 1 000 bar. W wyniku tego wytwarzane jest bardzo dobre „wymywanie”, również w miejscach trudno dostępnych lub nawet niedostępnych, części mogą zostać wyczyszczone bez potrzeby demontowania maszyny lub nawet częściowego jej rozbierania.

Zalety są oczywiste:

 • Szybkie czyszczenie i tym samym oszczędność czasu.

 • Wysoka efektywność czyszczenia.

 • Również miejsca trudno dostępne (szczeliny, pory i wklęsłości) mogą być intensywnie oczyszczone.

 • Wymagane mniej ciepła i bardzo często również niższe stężenia płynu czyszczącego.

 • Mniejsze ryzyko zniszczenia części podatnych na uszkodzenia.

 • Nie powoduje uszkodzeń powierzchni lub powłok wykończeniowych.

Czyszczenie ultradźwiękowe zachodzi jedynie tam, gdzie sięga płyn. Dlatego tak ważne jest, aby napięcie powierzchniowe wody zostało złamane, na ile jest to możliwe, aby płyn mógł dotrzeć wszędzie i  jest to jedna z najważniejszych cech naszych produktów. Bez wątpienia nasze doświadczenia z tym systemem czyszczenia są bardzo pozytywne.

KĄPIELE ZANURZENIOWE

Jest to zbiornik czyszczący napełniony produktem odtłuszczającym, w którym zainstalowane jest dno lub klatka poruszające się pionowo. Materiały, które musza zostać oczyszczone, są wkładane do tej klatki i poprzez ruchy wznoszące i opadające płyn jest mieszany i w wyniku tego brud odchodzi. Czyszczenie zanurzeniowe  nie ma takiej mocy, ale dla niektórych zastosowań jest na pewno wystarczające. Na przykład dla usuwania płynów chłodzących i tym podobnych. Bardzo często z takim sprzętem możliwa jest praca w różnych temperaturach, co tylko skraca czas czyszczenia.

MYJKI ZAMKNIĘTE

Urządzenia czyszczące tego typu znajdują się prawie w każdym warsztacie lub stacji serwisowej. Są to małe lub duże zbiorniki, które są umieszczone na górze bębna wypełnionego produktem czyszczącym. Samo czyszczenie jest wykonywane przez szczotkę. Większość płynów używanych w tym procesie są produktami opartymi na pochodnych ropy naftowej.

Poza palnością, niebezpieczeństwem dla środowiska, wdychaniem trujących oparów. Produkty ropopochodne mają rónież inną wadę, jest to szybkie nasycanie, w wyniku czego są mniej wydajne. Jakość czyszczenia bardzo szybko obniża się w wyniku czego zajmuje więcej czasu.

Również w tym przypadku wiele naszych produktów oferuje odpowiednie rozwiązanie i mogą być użyte w tej technologii mycia. Zaletą jest to, że nasze produkty są niepalne, nieszkodliwe dla skóry, nie drażniące dla otwartych ran i gwarantują ciągłą jakość czyszczenia. Dużo więcej czasu zajmie nasycenie produktu, ponieważ części olejowe zostaną oddzielone z fazy wodnej produktu.

MYJKI KOSZOWE

Sprzęt ten jest najlepiej porównywany z dużymi przemysłowymi zmywarkami i istnieją dwa systemy:

 • Produkty, które mają być czyszczone, leżą w obracającym się koszu i zamontowane są spryskiwacze.

 • Produkty, które mają być czyszczone, leżą przymocowane w koszu lub zbiorniku, a poruszające się spryskiwacze spryskują produkty z różnych stron.

Ciśnienie spryskiwania waha się od 2 do 8 bar. W tym systemie konieczne jest dodanie produktu zmniejszającego pienienie, by zapobiec nadmiernej produkcji piany. Wadą, takich urządzeń jest to, że jakość czyszczenia obniża się w miejscach trudnodostępnych.

MYJKI TUNELOWE

W tym przypadku elementy, które mają być czyszczone, są umieszczane na taśmie przenośnika i przechodzą przez tunel, w którym zamontowana jest pewna ilość spryskiwaczy. W pierwszej fazie produkt czyszczący jest rozpylany pod pewnym ciśnieniem (2 do 3 bar) na elementach. Następnie przechodzą one przez fazę płukania i opcjonalnie nastąpi potem faza suszenia (woda jest potem wydmuchiwana). W takim przypadku możliwe jest też użycie podgrzanych płynów i produkt jest używany powtórnie kilka razy.

CZYSZCZENIE WYSOKIM CIŚNIENIEM

System ten jest obecnie bardzo popularną metodą czyszczenia w przemyśle ciężkim oraz w sektorze  prywatnym. Mówimy o wysokim ciśnieniu, gdy używane jest ciśnienie od 45 do nawet 3000bar. Przez rozpryskiwanie płynu pod wysokim ciśnieniem na powierzchnię, pojawia się efekt mechaniczny, który (częściowo) zastępuje ścieranie np. szczotką. Różne czynniki będą miały wpływ na wyniki:

 • Dzięki mechanicznemu efektowi cały brud zostaje usunięty przez spryskanie pod wysokim ciśnieniem, z wyjątkiem brudu statycznego. Dla tego ostatniego będziesz potrzebował ruchu zmiatającego.

 • Temperatura (im cieplej, tym lepiej) wpłynie na wyniki, szczególnie w przypadku tłuszczów i olejów ciężkich.

 • Produkty czyszczące redukują napięcie powierzchniowe wody, więc brud i tłuszcz mogą zostać lepiej usunięte.

Połączenie naszych środków z wysokim ciśnieniem ułatwia i przyspiesza proces czyszczenia.

Jedyną wadą może być to, że pod zbyt wysokim ciśnieniem pewne powierzchnie mogą ulec zniszczeniu.

CZYSZCZENIE POD NISKIM CIŚNIENIEM

Podstawowa zasada może być porównana z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem, ale są pewne różnice, które są podkreślane przez dostawców środków czyszczących pod niskim ciśnieniem. Zestawienie tych różnić:

 • Prędkość wody pod wysokim ciśnieniem mierzona przy dyszy spryskującej może łatwo wzrosnąć do ± 600 km/godz. W tym przypadku powietrze jest mieszane z wodą i krople robią się tak małe, iż prawie nie mają skuteczności, co sprawia, że temperatura płynu znacząco spada. Pod niskim ciśnieniem do 25 bar prędkość dobiega do ± 150 km/godz. W tym przypadku działanie wody jest dużo wyższe (większe krople).

 • Strata temperatury przy ciśnieniu 160 bar zmniejsza się po 100 cm od 65 ºC do 32 ºC, przy ciśnieniu 25 bar z 65 ºC do 55 ºC.

Systemy niskiego ciśnienia są więc bardzo wydajnymi, ekonomicznymi, oraz bezpiecznymi dla czyszczonej powierzchni, nie ma obawy że wysokie ciśnienie zniszczy materiał.

ODTŁUSZCZANIE RĘCZNE

Odtłuszczanie ręczne jest jest również metodą, w której znajdą zastosowanie nasze produkty.

Procedura działania różni się w pewien sposób przy czyszczeniu np. na sucho naftą, ropą naftową, węglowodorami alifatycznymi, itd.

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów należy:

 • Najpierw przygotuj produkt w odpowiedniej mieszance. Najlepiej w rozpylaczu, który można wprowadzić pod ciśnienie 1 do 3 bar, aby można było rozpylać równomierną parę na powierzchnię, która ma być czyszczona.

 • Pozwól mu działać na powierzchnię. Okres działania zależy od grubości i twardości zanieczyszczenia. Następnie zetrzyj bardzo chłonnym materiałem lub zmyj wodą.