Nasze produkty:

Produkty dezynfekujące

Chlor występuje co prawda w nazwie związku chemicznego: dwutlenek chloru (Diamond Oxide-ClO2), jednak chemicznie te dwie substancje różnią się w sposób radykalny. Obecność jednego atomu może decydować o kształcie całego świata. Różnica między chlorem, a dwutlenkiem chloru pochodzi z odmienności ich struktury chemicznej, co tłumaczy ich odrębną reaktywność chemiczną. Podobnie, jak w przypadku wodoru, który jest gazem wybuchowym, jednak w połączeniu z tlenem tworzy tlenek wodoru, który znany jest powszechnie jako...woda. Dwutlenek chloru należy do najbardziej efektywnych biocydów. Kiedy porównamy go do innych środków - konkurować z nim może jedynie ozon, którego jednak nie można używać w wielu sytuacjach. Jest to bardzo skuteczny środek biologicznie czynny już przy stężeniach tak niskich jak 0,1 ppm i w szerokim zakresie pH. Dwutlenek chloru przenika przez ścianę komórkową komórek bakterii i wchodzi w reakcję ze znajdującymi się w cytoplazmie aminokwasami, powodując śmierć
organizmu. Pozwala to na stosowanie dwutlenku chloru w sposób ciągły bez konieczności zmiany środka bakteriobójczego.

Dwutlenek chloru wymaga znacznie mniejszego czasu dezynfekcji (oczyszczania) niż konwencjonalne biocydy. Kiedy porównamy go do wolnego chloru przy pH 4.0, to dwutlenek chloru wymaga mniej niż 10% czasu kontaktowego do osiągnięcia tego samego wyniku oczyszczania na bazie ppm. Kiedy porównamy go do niektórych innych biocydów, takich jak monochloroaminy czy związki czwartorzędowe amonu - dwutlenek chloru osiągnie pełne oczyszczenie przy stężeniu 1 ppm. i po 20 sekundach czasu kontaktowego podczas gdy monochloroaminy przy 1 ppm, dopiero po 1 godzinie kontaktu. Inne konwencjonalne biocydy jak np. formaldehyd, kokodiamina, podchloryn sodowy i fenol wymagają dłuższego czasu kontaktu i ważnych koncentracji. Poprzez skrócenie czasu dezynfekcji, możliwa jest redukcja czasu postoju sprzętu bądź zakładu. Może być zastosowany podczas krótkich przerw w czasie normalnego dnia pracy - takich, jak np. przerwa śniadaniowa czy popołudniowa. Tak więc dzięki użyciu produktu ze zintensyfikowanym czasem odkażania proces oczyszczania może być wyraźnie ulepszony.

ClO2 nie reaguje z amoniakiem bądź amoniakiem zawierającym domieszki, tak jak to robi chlor. To jest bardzo ważne ze względu na czas potrzebny do przeprowadzenia dezynfekcji. Nawet jeśli wolny chlor jest wspaniałym środkiem dezynfekcyjnym, to w przypadku wiązania go ze związkami azotowymi podczas stosowania w zakładach żywnościowych, jego efektywność spada nawet do 100 razy i znacznie przedłuża się czas wymagany dla dezynfekcji. Ponieważ dwutlenek chloru w znaczący sposób nie reaguje z amoniakiem bądź aminami, jego efektywność nie jest zakłócona nawet przy wysokich koncentracjach tych związków. Jest to niezwykle ważna konstatacja przy porównaniu tych dwóch środków dezynfekcyjnych. Prawie cała woda i wodne kanały produkcyjne, które wymagają kontroli biologicznej, jak i wiele powierzchni, mających kontakt z żywnością zawierają amoniak lub azot organiczny.

DiamondOxide jest łatwy w stosowaniu. W procesie przygotowania wystarczy bardzo prosty system dozujący i pomiarowy. Bardzo bezpieczny w procesie przygotowania przed zastosowaniem. Nie wymaga zastosowania kosztownego generatora do jego wytworzenia.

Na przykład w kanale roboczym środek odkażający oddziaływujący tylko przez 15 minut i jeśli jest tam dostateczna ilość amin lub amoniaku by związać wolny chlor, proces dezynfekcji nie może dokonać pełnej operacji oczyszczania z mikroorganizmów, nawet teoretycznie. Taka sytuacja doprowadzi do zanieczyszczenia sprzętu mającego styczność z wodą, oraz samego produktu końcowego. Dwutlenek chloru ze względu na swoją naturalną zdolność do niereagowania z amoniakiem i aminami będzie stale zdolny do utrzymania efektywnej wartości resztkowej i będzie zapewniał w tej sytuacji kontrolę biologiczną.

Dwutlenek chloru może być stosowany w systemach CIP i czyszczeniu sanitarnym. Ostatnie osiągnięcia we wprowadzeniu tej technologii, potwierdziły atrakcyjność wprowadzania dwutlenku chloru do programu czyszczenia sanitarnego. Takie same korzystne wyniki dwutlenek chloru ma i na innych obszarach, nie związanych z CIP. ClO2 jest substancją przyjazną dla środowiska naturalnego. Co więcej, znajduje on zastosowanie w technologiach służących ochronie przed zanieczyszczeniem środowiska, chroniąc je przed niekontrolowanym wzrostem bakterii oraz przed produktami ubocznymi powstającymi w wyniku zastosowania innych metod dezynfekcji. Wykorzystanie dwutlenku chloru, na przykład w przemyśle papierniczym i celulozowym, w znaczący sposób przyczyniło się do eliminacji dioksyn w ściekach, a co za tym idzie do odczuwalnej poprawy stanu ekosystemu wodnego.

Dwutlenek chloru jest od wielu lat znany jako idealny zamiennik, zastępujący chlor i inne chemikalia używane w przemyśle spożywczym, ale problemy techniczne, wynikające w procesie produkcji, a związane z dozowaniem dwutlenku chloru na miejscu produkcji, w znaczny sposób ograniczyły jego stosowanie. Jednakowoż problemy te zostały obecnie przezwyciężone i dwutlenek chloru może być teraz przedstawiony jako w pełni godna użycia alternatywa w stosunku do systemów będących aktualnie w użyciu.

Szczególne zalety DiamondOxide w dezynfekcji:

 • Najwyższa skuteczność w zwalczaniu wszelkich bakterii, wirusów, grzybów, pleśni, Większość bakterii ClO2 niszczy w ciągu kilku sekund, jest od 4 do 7 razy bardziej  skuteczny niż chlor w zwalczaniu Salmonelli i innych skażeń,
 • Poprawia smak i zapach wody,
 • Posiada przedłużony efekt bakteriobójczy, dzięki któremu skutecznie chroni przed drobnoustrojami po zakończeniu procesu odkażania,
 • Przyczynia się do przedłużenia trwałości produktów spożywczych,
 • Jego skuteczność nie jest zależna od pH, temperatury, twardości wody,
 • Jest nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin,
 • Woda uzdatniana dwutlenkiem chloru jest nieszkodliwa dla roślin w czasie ich uprawy (szklarnie etc.) oraz polepsza wielkość i jakość upraw.,
 • Pozytywny wpływ na profilaktykę zdrowotną hodowli zwierzęcych (zwiększenie przyrostu wagi oraz obniżenie zachorowalności stada),
 • Jest najskuteczniejszy w usuwaniu biofilmu,
 • Jego działanie korozyjne w porównaniu do innych produktów odkażających jest minimalne,
 • Jest całkowicie biodegradowalny.

Oto przykłady zastosowań ogólne DiamondOxide:

 • Dezynfekcja i zwalczanie nieprzyjemnych zapachów, również powierzchni kontaktujących się z żywnością bez potrzeby spłukiwania,
 • Mycie - schładzanie mięsa, tuszek drobiowych, warzyw, owoców - przedłużenie trwałości produktu,
 • Dezynfekcja jaj, inkubatorów, klujników,
 • ADS - automatyczny system dezynfekcji,
 • Dezynfekcja pieczarkarni oraz w profilaktyce i zwalczaniu chorób bakteryjnych w produkcji pieczarek,
 • Uzdatnianie wody pitnej i technologicznej parowniki, zbiorniki chłodząco - czyszczące, produkcja lodu,
 • Myjki wewnętrzne i zewnętrzne, systemy mycia, płukania, nawilżacze, filtry, linie rozlewnicze,
 • Neutralizacja ścieków i odpadów przemysłowych.

Warzywa i owoce:

 • Jabłka: kontrola bakterii E.Coli i Listeria
 • Ziemniaki: ochrona przed śniecią "silver scurf"
 • Sałata, celer i cebula: w porównaniu z podchlorynem zawartość witaminy C pozostaje większa, a zawartość potasu mniejsza
 • Owoce cytrusowe: skuteczna ochrona przed zieloną pleśnią i gorzką zgnilizną sprawdzona w kilku wartościach pH, niskim stężeniu i organicznym czasie kontaktu

Dezynfekcja wody pitnej:

 • Efektywność bakteriobójcza jest nie zmieniona w pH między 4 a 10; Zakwaszanie nie jest dlatego wymagane;
 • Dwutlenek chloru jest nadrzędny co do chloru jeśli chodzi o niszczenie zarodników, bakterii, wirusów i innych patogenów w równym stopniu;
 • Wymagany czas kontaktu dla ClO2 jest krótszy;
 • Dwutlenek chloru jest lepiej rozpuszczalny;
 • Brak korozji spowodowanej wysokimi stężeniami chloru. Redukcja długoterminowych kosztów utrzymania;
 • Dwutlenek chloru nie reaguje z NH3 lub NH4+;
 • Niszczy prekursory THM i wzmaga koagulacje;
 • ClO2 niszczy fenole i nie ma wyraźnego zapachu;
 • Jest lepszy niż chlor w usuwaniu związków żelaza i magnesu, szczególnie związków kompleksowych

Zapobieganie i kontrola Legionellii :

 • W zapobieganiu i kontroli bakterii Legionella, dwutlenek chloru odgrywa istotną role. Specyficzne cechy charakterystyczne tego środka odkażającego zapewniają odpowiednie działanie ClO2 w sytuacjach kiedy inne środki zawodzą.
 • Biofilm w rurociągach może chronić Legionella przed większością środków odkażających.
 • Dwutlenek chloru usuwa biofilm i zabija bakterie, zarodniki i wirusy.

Usuwanie i kontrola biofilmu:

 • Warstwa biofilmu jest to warstwa mikroorganizmów w warstwie śluzu, wytworzona na powierzchniach w kontakcie z wodą. Znajdowanie się mikroorganizmów w biofilmach może je chronić przed stężeniami biocydów, które bez takiej ochrony usunęłyby lub zahamowałyby wzrost mikroorganizmów wolno zawieszonych w wodzie.
 • Biofilmy zapewniają bezpieczne schronienie dla mikroorganizmów takich jak Listeria, E. Coli oraz Legionella, gdzie mogą się one rozmnażać do poziomu, przy których zanieczyszczenie produktów np. spożywczych w kontakcie z wodą jest nieuniknione.
 • Zostało udowodnione ponad wątpliwość, że dwutlenek chloru usuwa biofilmy z systemów wodnych i zapobiega ich tworzeniu się gdy jest dawkowany na niskim poziomie w sposób ciągły. Podchloryn Zostało potwierdzone, dla porównania, ze jako środek mający niewielki wpływ na biofilmy.

Główny środek do przemywania dezynfekcyjnego powierzchni mających kontakt z żywnością, nie wymagający spłukiwania, stosowany w przetwórstwie spożywczym (mięsnym, drobiarskim, rybnym, warzywno-owocowym, w mleczarniach, rozlewniach napoi, itp.):
Bardzo krótki czas kontaktu min. 5 minut
Wysoka skuteczność bakteriobójcza, szczególnie w zwalczaniu Salmonelli
Przyczynia się do przedłużenia trwałości produktów spożywczych

SPOSOBY NANOSZENIA:

 • Natryskiwanie
 • Namaczanie
 • Napełnianie rurociągów i zbiorników
 • Zamgławianie
 • Dozowanie do obiegów zamkniętych

NIE SPŁUKIWAĆ, POZOSTAWIĆ DO OSUSZENIA!!!

Ogólne zasady użycia dwutlenku chloru w zakładach przerobu żywności:
Dwutlenek chloru może być używany do dezynfekcji wody przemysłowej, wody schłodzonej i
ochładzanej.

Głównym celem jest tu:

 • polepszenie jakości produktu,
 • naturalne przedłużenie jego trwałości (wstrzymany rozwój bakterii gnilnych )
 • mniejsza liczba odrzutów produkcyjnych
 • redukcja zanieczyszczeń biologicznych na sprzęcie przetwórczym.