Nasze produkty:

Produkty czyszczące


CHARAKTERYSTYKA

1. Część hydrofilowa (głowa) jest higroskopijna. (rys. 1)
2. Część hydrofobowa (ogon) jest nieprzyjmująca wody (rys. 2)

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

Wypukła forma kropli wody jest doskonałym wyjaśnieniem napięcia powierzchniowego, wynikającym z silnego, wzajemnego przyciągania się cząsteczek wody. Zewnętrzna warstwa molekularna kropli wody przyjmuje charakter błony.

Część hydrofilowa (głowa) substancji powierzchniowo czynnej wchodzi pomiędzy cząsteczki wody, w wyniku czego złamane jest napięcie powierzchniowe.

Prosty test, by to zobrazować. Wypełnij szklankę świeżą wodą z kranu i połóż na powierzchni wody cienką igłę. Jak widzisz, igła będzie unosić się na powierzchni wody. Następnie dodaj kroplę np. Biomexu. Naruszone zostanie napięcie powierzchniowe w wyniku czego igła natychmiast zatonie na dno szklanki.

Część hydrofobowa (ogon) substancji powierzchniowo czynnej przyłącza się do np. części olejowych lub wszelkich innych rodzajów zanieczyszczeń, tak więc są one zamykane i nie mogą zostać przyłączone do niczego innego, po prostu rozpuszczają się w wodzie. (rys. 3)

GŁÓWNE GRUPY ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH

Anionowe środki powierzchniowo czynne (naładowane ujemnie) mało skuteczne przy usuwaniu oleju i tłuszczu. Są wrażliwe na twardą wodę i mogą, w połączeniu z niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi, zakłócić i osłabić efektywność tego środka powierzchniowo czynnego. (rys. 1)

Kationowe środki powierzchniowo czynne (naładowane dodatnio) maja pozytywny wpływ na niejonowe środki powierzchniowo czynne. Posiadają działanie antykorozyjne i sprawiają, że powierzchnia jest antystatyczna. Potencjał czyszczący nie jest wysoki. (rys. 2)

Niejonowe środki powierzchniowo czynne mają bardzo wysoki potencjał odtłuszczający w porównaniu do innych rodzajów środków powierzchniowo czynnych, nawet, gdy występują w niskich stężeniach. Są niewrażliwe na twarda wodę. (rys. 3)

Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne reagują, jak naładowane ujemnie jony w środowisku kwaśnym i jak jony naładowane dodatnio w środowisku zasadowym. Są również niewrażliwe na twardą wodę. (rys.4)

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA

W naszych produktach używana jest zoptymalizowana mieszanka silnych nowoczesnych środków powierzchniowo czynnych, która może podlegać recyklingowi. Stosowane środki powierzchniowo czynne zapewniają optymalną redukcję napięcia powierzchniowego i mają bardzo silny efekt podmywania, w wyniku którego skład cząsteczkowy wielu związków chemicznych i organicznych rozpadnie się.

Dzięki efektowi podmywania, wzrasta moc czyszcząca do takiego stopnia, że każde zanieczyszczenie mogące być podmyte zostanie usunięte.

Bardzo prostym testem, jest zmieszanie roztworu np. 1 : 10 Biomex z olejem syntetycznym. Wstrząśnij mocno i pozwól aby się ustało. Część wodna płynu oddzieli się od reszty.Po kilku minutach zauważysz, iż w unoszącej się górnej warstwie pojawiają się wiele rodzajów różnych warstw. Olej zmieni się w zupełnie inną strukturę.

W większości przypadków budowa cząsteczkowa związków będzie podzielona do tego stopnia, że pojawi się efekt usunięcia zapachu. Dzięki temu nieprzyjemne zapachy znikają podczas czyszczenia, np. czyszczenie po pożarze, czyszczenie używanych samochodów nałogowych palaczy, czyszczenie systemów wentylacyjnych, czyszczenie lodówek, itd. …

Efekt napięcia powierzchniowego jest więc bardzo istotnym czynnikiem unikalnego charakteru produktów przez nas oferowanych. Przyczynia się on do lepszego i bardziej skutecznego czyszczenia w porównaniu do wielu innych produktów, przy zachowaniu bezpieczeństwa dla mytej powierzchni. Tak więc nasze produkty są bardzo uniwersalnymi i wszechstronnymi środkami płynnymi z unikatowym połączeniem właściwości czyszczących, jak i odtłuszczających. Nasze produkty mogą być używane do usuwania oleju, tłuszczu, sadzy, węgla, nikotyny i wszystkich innych rodzajów uporczywego brudu. W niektórych zastosowaniach nasze produkty mogą nawet zastąpić rozpuszczalniki, szczególnie tam gdzie trzeba sobie poradzić z oleistym zanieczyszczeniem z lepką sadzą lub środkami koloryzującymi.

SKALA pH

Ta skala jest stopniowo podzielona od 0 do 14. Produkt o wartości pH od 0 do 7 jest nazywany kwasem, produkt o wartości pH od 7 do 14 jest zasadowy albo alkaliczny, pH 7 jest obojętne. Produkty poniżej pH 4 i ponad pH 10, występując w wysokich stężeniach, mają właściwości korozyjne i/lub agresywne, mogą mieć wpływ na skórę, ubrania i mytą powierzchnie. Możliwe jest nawet, że powodują niebezpieczne oparzenia. Bardzo ważnym czynnikiem w efektywności naszych produktów jest struktura wartości pH. Większość konkurencyjnych produktów wykorzystuje materiały takie, jak NaOH (wodorotlenek sodowy), by zbudować wartość pH. Te niebezpieczne związki nie są używane w naszych produktach.

PODSTAWOWE CECHY ROZTWORU ALKALICZNEGO

Materiały lub preparaty korozyjne dzielimy na 2 różne grupy:
1) Bardzo korozyjna i agresywna grupa, oznakowana symbolem ostrzegawczym C (korozyjne) należąca do grupy wysokiego ryzyka R-35 (powodująca poważne oparzenia).
2) Mniej korozyjna i agresywna grupa, oznakowana symbolem ostrzegawczym C (korozyjne) należąca do grupy wysokiego ryzyka R-34 (powodująca oparzenia).

W naszych produktach nie ma użytych materiałów (kaustycznych) typu C (korozyjne) należących do grupy wysokiego ryzyka R-35, które mogą powodować poważne oparzenia. Wartość pH naszych produktów jest oparta na połączeniu kilku elementów, których procent wagowy z jednej strony pozostaje poniżej niebezpiecznej wartości granicznej stężenia, a z drugiej strony dzięki specjalnym cechom naszych formuł, produkty są skuteczne w działaniu i nie posiadają właściwości agresywnych.

Zarówno mocne kwasy, jak i produkty alkaliczne szybko powodują oparzenia i mają niszczący wpływ na skórę, jak też głębsze tkanki. Pomimo tego w dalszym ciągu są powszechnie stosowane do mycia i czyszczenia, choć powinny zostać zastąpione środkami bezpiecznymi takimi jakie znajdują się w naszej ofercie.

W naszej ofercie produktów czyszczących/odtłuszczających znajdują się produkty o wartości pH 12,6, od których można oczekiwać, iż teoretycznie powinny być korozyjne i/lub agresywne, jednakże są one bardzo korzystnym wyjątkiem od tej zasady.

NIE DRAŻNIĄCE

Nasze produkty nie są drażniące. W przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą, zostanie ona mocno odtłuszczona lub wysuszona, w przypadku długiego kontaktu. Dlatego też aby zapobiec odwodnieniu skóry zalecamy, zakładanie rękawic ochronnych.

KOROZJA

Wadą mocnych produktów zasadowych jest ich mocne działanie korozyjne na metale. Nowa generacja produktów dbających o ochronę przyrody i ekologię jest skonstruowana w taki sposób, że nie mają one żadnego negatywnego wpływu na podłoże.

Produkty przeszły liczne testy w laboratoriach armii belgijskiej oraz laboratoriach centrum SMI inc. Na Florydzie (USA), potwierdzające działanie antykorozyjne naszych produktów.

ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIE MYTE

Liczne testy wykazały, że nasze produkty są zupełnie nieszkodliwe dla wszystkich powierzchni zmywalnych i o trwałych kolorach. Nie działają na metale (włączając aluminium) i materiały syntetyczne. Są bezpieczne dla wszystkich lakierów utwardzonych i/lub farb. Są skuteczne w usuwaniu plam z tkanin o trwałych kolorach. Biomex jest bardzo skuteczny w usuwaniu starych warstw wosku z podłóg parkietowych, antycznych mebli, itd.

PODATNE NA ROZKŁAD BIOLOGICZNY

W czasie procesu biodegradacji materiały powierzchniowo aktywne powodują wiele problemów, ponieważ substancje te są mało podatne na rozkład biologiczny. W naszych produktach stosunek biodegradowlanych składników w środkach powierzchniowo czynnych wynosi ponad 90%. Dlatego też wszystkie produkty D.P.C. spełniają rygorystyczne wymogi środowiskowe według ustawodawstwa europejskiego, stosownie do ustawy 73/404/EEC.

ŚRODOWISKO

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła świadomość dotycząca ochrony środowiska, która stała się istotną kwestią dla wielu przedsiębiorstw. W przypadku środków odtłuszczających i czyszczących nie jest możliwe utrzymanie jakości produktu przy zbyt niskiej cenie. Mimo to wiele przedsiębiorstw z zapamiętaniem szuka możliwości obniżenia kosztów stosując niskiej jakości agresywne produkty.

Firma DCP potrafiła znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Oferujemy produkty, które spełniają najostrzejsze wymogi bezpieczeństwa i ekologii, a jednocześnie są skuteczne w działaniu, przy bardzo korzystnych cenach.

WARTOŚĆ pH a ŚCIEKI I ŚRODOWISKO

Wspominaliśmy już, co oznacza wartość pH i wyjątkowe cechy naszych produktów w odniesieniu do tej wartości. Prawo zabrania zrzucania mocnych kwasów i zasad do wód powierzchniowych i kanalizacji. Jest to dozwolone, tylko gdy ścieki mają wartość pH w zakresie 6-9.

Gdy po filtracji ścieki z naszymi produktami nadal mają zbyt wysoką wartość pH, , istnieją dwie metody postępowania zmiany pH przed zrzuceniem ich do kanalizacji:

  • Dodając wystarczająco dużo wody
  • Dodając nieszkodliwy kwas (np. kwas octowy) w małych ilościach.

 

Charakterystyka

Gdy mówimy o wspólnych cechach, odnosimy się do głównych cech, jakie znajdujemy w prawie
wszystkich produktach oferowanych przez naszą firmę.

Siła podmywania

Wspomnieliśmy już w tej instrukcji funkcję materiałów powierzchniowo-czynnych w naszych produktach. Dzięki sile podmywania wszystkie zanieczyszczenia są podmywane i odrywane od mytej powierzchni. Dlatego też nasze produkty są idealne do bezpiecznego usuwania oleju, tłuszczu, sadzy, węgla, nikotyny i wielu innych rodzajów trwałego brudu. W niektórych zastosowaniach nasze produkty mogą nawet zastąpić rozpuszczalniki, szczególnie, gdy trzeba usunąć oleiste zanieczyszczenia czy lepką sadzę .

Cechy odtłuszczania

Dzięki testom praktycznym jesteśmy w stanie udowodnić skuteczność odtłuszczająco-czyszczącą naszych produktów. Aby dodatkowo poprawić skuteczność naszych produktów, należy zwiększyć temperaturę płynu czyszczącego. Wtedy odtłuszczanie będzie przebiegało lepiej. W ekstremalnych przypadkach zaleca się usunięcie nagromadzonego tłuszczu ręcznie. Jednakże wszystkie oleje i tłuszcze są traktowane przez nasze produkty w taki sposób, że tracą swoją siłę wiązania i są łatwo usuwalne.

Zanieczyszczenia statyczne

Zanieczyszczenie statyczne występują w dużych ilościach np. na samochodach i materiałach syntetycznych. Czyszczenie tylko pod wysokim ciśnieniem nie jest wystarczające, jeśli nie używa się produktów bardzo agresywnych, które mogą zniszczyć lakier, lekkie metale, gumę lub materiały syntetyczne. Jedyną alternatywą usunięcia zanieczyszczenia statycznego w 100% w bezpieczny sposób jest użycie szczotki, ścierki lub gąbki.

Zdolność czyszcząca

Skuteczność naszych produktów możemy łatwo wykazać klientowi stosując testy porównanwcze. Przekonywującym sposobem może być wyczyszczenie jednej połowy powierzchni innym produktem, a drugiej – odpowiednim produktem z naszej oferty. Po ukończonym procesie czyszczenia, przeciągnij obydwie powierzchnie czystymi białymi ściereczkami a następnie porównaj na której ściereczce pozostało więcej brudu. Na końcu porównaj oba produkty pod względem bezpieczeństwa i agresywności.

Usuwanie brzydkich zapachów

Biomex rozdziela skład cząsteczkowy większości organicznych i wielu chemicznych związków. Dlatego też może być używany skutecznie do usuwania brzydkich zapachów. Nieprzyjemne zapachy znikają po tym, jak materiały wywołujące zapach wejdą w kontakt z produktem. Zapach nie zostanie przykryty substancją aromatyczną, co dzieje się przy wielu innych produktach. Ta szczególna cecha jest wielką zaletą przy czyszczeniu tapicerki w używanych samochodach palaczy, nawet do usuwania brzydkich zapachów w toaletach, itd.