Biomex DESCA

Specyfikacja:

Bional Desca to zoptymalizowana mieszanina środków powierzchniowo czynnych, opracowana ze specjalnych wysokowydajnych emulgatorów i środków zwilżających w bezpiecznym kwasowym roztworze do usuwania kamienia, czyszczenia i odtłuszczania.

 • Profesjonalny środek do przemysłowego  usuwania kamienia i utlenień na wszystkich powierzchniach kwasoodpornych.
 • Ulegające biodegradacji.
 • Uniwersalny w zastosowaniu.
 • Nie zawiera kwasu fosforowego, kwasu szczawiowego, kwasu solnego.
 • Niepalny.
 • Łączy maksymalną skuteczność z

minimum zagrożenia,

Informacje ogólne

Bional Desca został specjalnie opracowany i przystosowany do usuwania zgorzeliny, utleniania i innych trwałych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów.

Bional Desca jest bardzo wydajny, łączy maksymalną skuteczność przy minimalnym zagrożeniu.

Bional Desca ma również potencjał czyszczący i odtłuszczający.

Informacja ekologiczna

Bional Desca może być stosowany czysty lub rozcieńczony, w zależności od grubości zgorzeliny lub utlenienia..

Bional Desca można stosować w temperaturze

zakres od + 5 ° C do 60 ° C.

Ciepło zwiększa siłę czyszczenia, ale także

korozyjność.

Zastosowanie:

 • Odkamienianie
 • Usuwanie kamienia z wymienników ciepła
 • Odkamienianie kotłów wodnych
 • Czyszczenie ultradźwiękowe
 • Zbiorniki zanurzeniowe i części pralek
 • Maszyny do polerowania

DANE TECHNICZNE

Dane chemiczne i fizyczne

Wygląd, 25 ° C …………………  Klarowna ciecz

Zapach ………………………….  Neutralny

Temperatura zapłonu ………….. > 100 ° C

Temperatura topnienia …………. <-4 ° C

pH ………………………………… <1 (100%)

Palność ………………………….. Brak

Zagrożenie wybuchem ….……… Nie dotyczy

Lepkość, 25 ° C ………………… 10 mpas

Rozpuszczalność w wodzie …… 100%

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny, zgodnie z przepisem (UE) nr 1272/2008. H314 Skin Corr. 1A

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Informacje o transporcie:

UN 3265 Materiał żrący kwaśny organiczny ciekły, i.n.o. (mieszanina z kwas sulfaminowego) , 8, II, (E)

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami biodegradowalności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

Przykłady zastosowania:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress