Biomex Biox 256

Specyfikacja:

BIOX 256 to biodegradowalna formuła na bazie wody dla przemysłu lotniczego. Zatwierdzony do czyszczenia gorących zbiorników w kąpielach odtłuszczających

Spełnia a nawet przekracza wymagania dotyczące mycia: BOEING D6-17487 REVISION N – EXTERIOR AND GENERAL CLEANERS, DOUGLAS AIRCRAFT COMPANY CUSTOMERS SERVICE DOCUMENT CSD#1, AMS 1537A CLEANER – HOT TANK TYPE

 • BIOX 256 nie zawiera chlorowanych lub ropopochodnych rozpuszczalników, materiałów ściernych, żrących, amoniaku, NTA, EDTA, fosforanów lub fosfonianów..
 • Zawiera wysokiej jakości inhibitorów korozji do materiałów wrażliwych na rdzę.
 • Usuwa olej, tłuszcz, sadzę, węgiel, a także wszelkie inne trwałe zanieczyszczenia.
 • Ze względu na skuteczne działanie czyszczące i odtłuszczające zabrudzeń organicznych, takie jak tłuszcze i oleje, BIOX 256 może zastąpić rozpuszczalnik. Efekt czyszczenia będzie często znacznie lepszy niż w przypadku konwencjonalnych produktów, szczególnie gdy tłuste zabrudzenie zawiera dużo sadzy i pigmentów.
 • Ma neutralny zapach.
 • Niezwykle skuteczny w działaniu
 • Nie palny – bezpieczne w przestrzeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
 • Nie żrący – bezpieczny na wszystkich powierzchniach (z wyjątkiem szkła).
 • Jest  inhibitorem korozji dla wszystkich aluminium.

Aby utrzymać efekt inhibitora korozji, nie płukać powierzchni wodą po odtłuszczeniu.

Informacja ekologiczna

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu (WE) No.648 / 2004 w sprawie detergentów.

Aplikacja

BIOX 256 jest gotowy do użycia.

BIOX 256 został specjalnie opracowany do stosowania w przemyśle lotniczym do czyszczenia części samolotów i silników.

Napełnij wannę lub maszynę  BIOX 256 i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta maszyny

Biox-256 może być używany w szerokim zakresie temperatur, od 5 ° C do + 75 ° C.

Temperatura mycia zwiększa siłę odtłuszczania i czyszczenia BIOX 256.

 • Odtłuszczanie części o dużej wytrzymałości
 • Odtłuszczanie urządzeń przemysłowych
 • Czyszczenie ultradźwiękowe.
 • Mycie zanurzeniowe
 • Mycie ciśnieniowe.
 • Rozpylanie i szczotkowania.
 • Mycie samolotów.

DANE TECHNICZNE

Dane chemiczne i fizyczne

Wygląd, 25 ° C …………………  Klarowna ciecz

Zapach ………………………….  Neutralny

Temperatura zapłonu ………….. > 100 ° C

Temperatura topnienia …………. <-4 ° C

pH ………………………………… <12,2

Palność ………………………….. Brak

Zagrożenie wybuchem ….……… Nie dotyczy

Lepkość, 25 ° C ………………… 10 mpas

Rozpuszczalność w wodzie …… 100%

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny, zgodnie z przepisem (UE) nr 1272/2008.

Przykłady zastosowania:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress