Nasze produkty:

BIOMEX DCP CLEANER EXTRA

Jest to odtłuszczacz o właściwościach alkaicznych stworzony do odtłuszczania i czyszczenia w przemyśle ciężkim. Bazą do stworzenia Biomexu DCP C-CLEANER EXTRA był Biomex HDI, który został wzbogacony o dodatkowe środki powierzchniowo czynne zwiększające właściwości czyszczące. Jest optymalną mieszanką środków zmniejszających napięcie powierzchniowe, stworzoną z wysoko wydajnych emulgatorów oraz środków powierzchniowo czynnych. Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) 648/2004 zaklasyfikowany jako środek biodegradowalny.

 • Bezpieczne usuwanie zabrudzeń ropopochodnyh , olejowych , paliw ,  sadzy , zwęgleń,  
 • Usuwanie wszelkich ropochodnych zabrudzeń, m.in mazut , zwęglenia 
 • Biodegradowalny
 • Prosty w stosowaniu
 • Nie zawiera chloru, rozpuszczalników naftowych, wybielaczy, amoniaku, środków żrących ani fosforanów
 • Nie palny
 • Idealna alternatywa dla niebezpiecznych środków oraz innych szkodliwych dla zdrowia preparatów chemicznych
 • Bezpieczny dla powierzchni : tworzywa , stal, stal węglowa , stopy metali - ( na aluminium może powodować korozję) . 

Informacje ogólne

DCP C-CLEANER EXTRA swoje zastosowanie znajduje w przemyśle ciężkim, rafineriach, platformach wiertniczych oraz przemyśle wydobywczych gdzie z powodzeniem i zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa może być stosowany w miejscach zagrożenia wybuchem, ponieważ jest niepalny. Zakres temperatur w jakich może być stosowany to od +5 C do +75C.

 • Produkt może być z powodzeniem stosowane do czyszczenia budynków po pożarach, usuwa zwęglenia, neutralizuje zapachy.
 • Należy zawsze pamiętać że ciepło, w tym wypadku mieszanie preparatu z ciepłą wodą znacznie poprawia właściwości czyszczącą.
 • Produkt może powodować korozję na stopach aluminium,

Zastosowanie

 • Mycie ultradźwiękowe
 • Odtłuszczanie w przemyśle ciężkim
 • Mycie ciśnieniowe do 3000bar

Informacje o zagrożeniach

Zaklasyfikowany zgodnie z dyrektywami 1999/45/WE i 67/548/EWG i ich poprawkami. Xi; R36 – drażniący oczy