BIOMEX - wpływ na powierzchnie myte

KOROZJA

Wadą produktów silnie alkalicznych jest to, że zazwyczaj mają wpływ na metale , powodują utlenianie , korozję . Nowa generacja konserwatywnych i ekologicznych produktów Biomex zbudowana jest w taki sposób - aby nie reagowały z stalą , metalami szlachetnymi , stopami metali oraz tworzywami sztucznymi i elementami gumowymi.

 

Raport z analizy Lab Belgijska Armia. Test BI-CC-1530 C C1 III

 

Badanie

Maks. różnica masowa (mg/cm2).

Rezultaty

Miedź NBN 267.01-DIN 1708

0,1 mg/cm2

0,0004 mg/cm2

Stal węglowa ( 0,1 % C )

0,1 mg/cm2

0,00001 mg/cm2

Cr/Ni stal AISI 304L

0,1 mg/cm2

0,000008 mg/cm2


Raport z analizy Lab Belgijska Armia. Test BI-CC-1801 A

 

Test

Maks. różnica masowa (mg/cm2)

Rezultaty

Stal węglowa (0,1 %C)

2 mg/cm2

0,000008 mg/cm2

Stal nierdzewna AISI 304 L

1,5 mg/cm2

0,00001 mg/cm2

Miedź  NBN 267.01

3 mg/cm2

0,0004 mg/cm2


" TENSOSTAR INDUSTRY "  Raport z analizy Boeing America

Scientific Materials International Inc. - Miami, Florida 33144. Badanie AMS 1526 A

 Opis badania

Wniosek

Stężenie 6 %

 Badanie korozyjności powierzchni przylgowych  (ARP 1512)

Zgodność

Zgodność

 Korozja przy całkowitym zanurzeniu (ASTM F483)

Zgodność

Zgodność

 Płytka kadmowa o małej kruchości (ARP 1511)

Zgodność

Zgodność

 Kruchość wodorowa (ASTM F-519,2a)

Zgodność

Zgodność

 Temperatura zapłonu (ASTM D 56 )

Zgodność

Zgodność

 Wpływ na przezroczyste tworzywo akrylowe

Zgodność

Zgodność

(Rozciągnięte MIL-P-25690/ASTM F 484)

 

 

 Wpływ na powierzchnie malowane ( ASTM F 502)

Zgodność

Zgodność

 Wpływ na powierzchnie niemalowane (ASTM F 485)

Zgodność

Zgodność

 

 

 

Boeing D6-17487 , Korekta H

Wniosek

Stężenie 6 %

     

 Badanie korozyjności powierzchni przylgowych

Zgodność

Zgodność

 Badanie szamotowe akrylu (ASTM F 484)

Zgodność

Zgodność

 Badanie zmiękczania farby (ASTM F 502)

Zgodność

Zgodność

 Badanie kruchości wodorowej (ASTM F 519,2a)

Zgodność

Zgodność

     

CSD 1 PONOWNE WYDANIE 1-22-79

Wniosek

Stężenie 6 %

 Wpływ na badanie powierzchni malowanych (ASTM F 502)

Zgodność

Zgodność

 Badanie pozostałości (ASTM F-485).

Zgodność

Zgodność

 Badanie korozyjności powierzchni przylgowych

Zgodność

Zgodność

 Badanie pękania pod naprężeniem na tworzywa akrylowe

Zgodność

Zgodność

(ASTM F484)

 

 

 Badanie korozji kadmu

Zgodność

Zgodność

 

   

 Badanie kruchowości wodorowej (ASTM F-519,2a)

Zgodność

Zgodność

 

Badanie samozapłonu zgodnie z normą EN ISO 11114-3

Direction Industrielle – Clients Industriels Centre de Technologie et d'Expertises - Nr raportu badania 2005/OL 047, Air Liqiud

WYNIKI

 

Ciśnienie w bar

Temperatura w (°C)

Start

Start

120,5

(*)

Górne

Górna

 

(*)

różnica dP

różnica dT

(*)


OBSERWACJE  - Nie wykryto automatycznego zapłonu ROZGRZANY PRĘT Brak reakcji w temp.1200° C

WNIOSKI - Nie wykryto automatycznego zapłonu przy ciśnieniu 120 bar w temp. 500° C. Próbka badana po wyparowaniu